www.horyniec.net > Ciekawostki

    Czy wiesz, że...

    Zespół cerkiewny w Dziewięcierzu był w XVIII w obwiedziony drewnianym parkanem. Po zniszczeniu cerkwi przez pożar na początku lat 30. XIX w., zbudowano na południowym skłonie wyniesienia mur z lokalnego kamienia, który rozplanowano na obrysie regularnego prostokąta. Południowy odcinek muru, wysoki na ok. 2,5 m, wzmocniono szkarpami. Różnice poziomu wyrównano poprzez nadsypanie ziemi. Na powstałej w ten sposób sztucznej terasie został ulokowany po 1837 roku nowy zespół cerkiewny. W obwodzie muru, od południa i wschodu, pozostawiono miejsca na dwie większe bramy przejściowe, poprzedzone wysokimi, koncentrycznie biegnącymi schodami, przekryte dachami dwuspadowymi z trójkątnymi szczytami, na które nasadzono kamienne krzyże, w północnym boku usytuowano szeroką furtę prowadzącą na cmentarz. Mur został częściowo uszkodzony podczas działań wojennych w okresie I i II wojny światowej.