www.horyniec.net > Ciekawostki

    Czy wiesz, że...

    W wyniku niemieckiego ataku została zaskoczona załoga punktu oporu „Brusno Nowe”. Atakująca z rejonu Płazów-Gorajec 295. DP szybko zlikwidowała sowiecką zastawę (strażnicę) w Łówczy i już rankiem jej oddziały pojawiły się na lizjerze lasu pod Brusnem Nowym i Rudką. Sowieci zaczęli obsadzać bunkry linii Mołotowa w momencie pojawienia się pierwszych żołnierzy niemieckich. W części nieukończonych schronów pośpiesznie odbijano deski szalunkowe, a w strzelnicach, na workach z piaskiem, ustawiano ciężkie karabiny maszynowe. Kilka schronów zdobyto już pierwszego dnia.