www.horyniec.net > Ciekawostki

    Czy wiesz, że...

    Materiały do budowy bunkrów linii Mołotowa (cement, stal, kruszywa) przywożone były transportem kolejowym do Horyńca, Lubaczowa, Oleszyc i Rawy Ruskiej, gdzie składowano je w tzw. cemasach (centralny magazyn zaopatrzenia). Stamtąd ciężarówkami rozwożono je do zakładów betoniarskich (betonnyje zawody), które lokowano przy wznoszonych punktach oporu. Pozostałości betonnych zawodów można do dzisiaj znaleźć np. na północnym stoku Wielkiego Działu, czy w południowej części punktu oporu „Goraje”.