www.horyniec.net > Ciekawostki

    Czy wiesz, że...

    Wykopy pod fundamenty bunkrów linii Mołotowa z reguły wykonywano ręcznie. W niektórych przypadkach następnie wiercono studnię. Po pracach wstępnych wylewano betonową ławę fundamentową oraz betonowe zbiorniki na łuski, nieczystości, itp. Następnie ustawiano szalunki i montowano zbrojenie. Po zakończeniu zbrojenia konstrukcji przystępowano do betonowania. Beton musiał spełniać określone normy wytrzymałości, stąd jego skład był ściśle ustalony. Kruszywa sprowadzano z Wołynia, Podola a nawet Kaukazu. Przykładem był m.in. posiadający charakterystyczną czerwoną barwę piaskowiec arkozowy.