www.horyniec.net > Atrakcje okolicy - zabytki i przyroda

Atrakcje ziemi horynieckiej

Ziemia horyniecka nierozłącznie związana jest z Roztoczem - krainą wzgórz, dolin i wąwozów. Roztocze Południowe, któro w większości należy do obszaru gminy Horyniec-Zdrój, ze względu na swój kresowy charakter bywa zwane "Małymi Bieszczadami".

Zabytki

Cerkwie greckokatolickie

Horyniec-Zdrój i okolice (Roztocze Południowe) to część dawnych Kresów Wschodnich. Pozostałości po kulturze kresowej to m.in. wspaniałe drewniane i murowane cerkwie greckokatolickie. W gminie Horyniec-Zdrój znajduje się pięć takich obiektów, ale w najbliższej okolicy znajdziemy ich o wiele więcej.

Cerkwie okolic Horyńca-Zdroju
Cerkwie okolic Horyńca-Zdroju

Kościoły i kapliczki

W Horyńcu-Zdroju i na Roztoczu Południowym odnajdziemy wiele zabytkowych kościołów i kapliczek. Jednym z najbardziej znanych i uczęszczanych przez pielgrzymów miejsc jest kaplica Matki Boskiej koło Nowin Horynieckich.

Kościoły i kapliczki okolic Horyńca-Zdroju
Kościoły i kapliczki okolic Horyńca-Zdroju

Cmentarze zabytkowe

Kolejnym z jej elementów kultury kresowej są zabytkowe cmentarze. Charakterystyczne dla tych miejsc są nagrobki wykonane z kamienia bruśnieńskiego. Okoliczna, nieistniejąca już wieś Brusno Stare była do czasów II WŚ kolebką miejscowej sztuki kamieniarskiej.Dziś wiele z tych rzeźb odnajdziemy właśnie na starych cmentarzach.

Zabytkowe cmentarze w okolicach Horyńca-Zdroju
Zabytkowe cmentarze w okolicach Horyńca-Zdroju

Schrony bojowe linii Mołotowa

Schrony bojowe "Linii Mołotowa" popularnie zwane bunkrami zostały zbudowane przez Związek Radziecki (w znacznym stopniu rękami mieszkańców pobliskich miejscowości) po zagarnięciu wschodnich ziem Rzeczpospolitej. Okolice Horyńca znalazły się w obrębie Rawo-Ruskiego Rejonu Umocnionego.

Schrony bojowe - bunkry - Linii Mołotowa
Schrony bojowe - bunkry Linii Mołotowa

Bruśnieńskie krzyże przydrożne

Krzyż przydrożny - to w dużym skrócie krzyż, który nie jest nagrobkiem. Masowe fundacje takich rzeźb z bruśnieńskiego kamienia rozpoczęły się w latach 40. XIX w. Fundowano tzw. krzyże gromadzkie – upamiętniające zniesienie pańszczyzny (1848r).

Bruśnieńskie krzyże przydrożne
Bruśnieńskie krzyże przydrożne w okolicach Horyńca-Zdroju

Przyroda

Kamienie, jaskinie, skałki

Roztocze Południowe to ciekawa okolica pod względem geologicznym. Możemy odnaleźć tu kilka ciekawych form skalnych, w tym m.in. największą jaskię na całym Roztoczu - Jaskinię Prałasanta (Diabelską), której odkrywcami są założyciele niniejszego serwisu.

Kamienne Roztocze
Kamienne Roztocze

Rezerwaty Roztocza Południowego

Roztocze Południowe objęte jest ochroną Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Na tym terenie znajdują się również rezerwaty przyrody: Sołokija, Jedlina, Jalinka, Źródła Tanwi.

Rezerwaty przyrodnicze Roztocza Południowego
Rezerwaty przyrody w okolicach Horyńca-Zdroju

Miejsca widokowe w okolicach Horyńca

Roztocze Południowe z racji swojego wyżynnego ukształtowania stwarza wiele miejsc obserwacyjnych, z których można podziwiać piękno okolicy. Już z Nowin Horynieckich, czyli kilka kilometrów od Horyńca rozpościera się piękny widok, skąd przy sprzyjającej pogodzie można dostrzec pasmo Karpat (oddalone ok. 150km)!

Miejsca widokowe Roztocza Południowego
Miejsca widokowe Roztocza Południowego

Wzgórza Roztocza Południowego

Szczyty Roztocza Południowego, choć to zaledwie wyżyna, stwarzają wrażenie jakbyśmy przemierzali niższe partie gór. Najwyższe wzniesienia, czyli Długi i Krągły Goraj oraz Wielki Dział osiągają wysokość blisko 400m n.p.m. i są najwyższymi szczytami pasma Roztocza na terenie Polski. Na stokach wielu południoworoztoczańskich wzniesień odnajdziemy umocnienia z czasów II WŚ, zaś każde z nich poprzecinene jest siecią głębokich wąwozów.

Wzgórza Roztocza Południowego
Wzgórza Roztocza Południowego

Wąwozy Roztocza Południowego

Jary, wąwozy - czyli efekt wieloletniej erozji podłoża, to nieodłączny element krajobrazu Roztocza Południowego. Najgłębsze z nich odnajdziemy w okolicach wzgórza Brusno.

Wąwozy Roztocza Południowego
Wąwozy Roztocza Południowego