www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Bogusław Stopa nowym sołtysem Horyńca-Zdroju

W niedzielę 6 lutego mieszkańcy Horyńca-Zdroju wybierali sołtysa. Sala Gminnego Ośrodka Kultury wypełniona była do ostatniego miejsca, co zdarzało się dotychczas bardzo rzadko. Zebranie rozpoczął Sołtys Horyńca Zygmunt Faszczowy. Na prośbę Wójta Gminy Ryszarda Urbana przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie kadencji. Następnie Wójt Gminy omówił najważniejsze zamierzenia inwestycyjne zaplanowane w projekcie budżetu gminy na rok 2011. Największe emocje wzbudziły jednak wybory sołtysa.

1

Na to zaszczytne stanowisko zgłoszono kandydatury 4 osób. Głosowało 115 mieszkańców, oddano 110 głosów ważnych. W pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobył bezwzględnej większości, a wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

 Faszczowy Zygmunt – 31 głosów (przeszedł do II tury)

­Gruszczyk Grzegorz – 24 głosy

­Stopa Bogusław – 46 głosów (przeszedł do II tury)

­Szuper Bronisław – 9 głosów

W drugiej turze głosowało 101 osób, oddanych głosów ważnych – 97.

W bieżącej kadencji funkcję sołtysa Horyńca-Zdroju będzie pełnił Bogusław Stopa, który zdobył 64 głosy, pokonując kontrkandydata Zygmunta Faszczowego (33 głosy).

Ostatnim punktem zebrania wiejskiego były wybory do rady sołeckiej Horyńca-Zdroju. W głosowaniu na kandydatów do czteroosobowej rady sołeckiej wzięło udział już tylko 50 osób. Na oddanych 45 głosów ważnych kandydaci otrzymali następujące poparcie wyborców:

1.      Barbara Ważna - 45 głosów (wybrana do rady sołeckiej)

2.      Gruszczyk Grzegorz - 39 głosów (wybrany do rady sołeckiej)

3.      Szymeczko Stanisław - 39 głosów (wybrany do rady sołeckiej)

4.      Chomański Tadeusz - 34 głosy (wybrany do rady sołeckiej)

5.      Ciećka Grzegorz - 28 głosów (nie wybrany do rady sołeckiej)

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html