www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i cieplnych

W najbliższą niedzielę 19 kwietnia o godzinie 15:30 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie możliwości dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych i cieplnych w gospodartwach domowych z terenu gminy Horyniec-Zdrój.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla operacji dotyczących mikro instalacji prosumenckich na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej, pod warunkiem, że wytworzona energia elektryczna lub cieplna będzie wykorzystana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Wysokość dofinansowania sięgać będzie do 90%  wartości kosztów kwalifikowanych.

W związku z krótkim okresem realizacji (październik 2015 r.) wszystkie urząd gminy prosi zainteresowane osoby o zapoznanie się z ankieta zamieszczoną na stronie Gminy Horyniec-Zdrój oraz przyniesienie na niedzielne spotkanie swoich rachunków za energię elektryczną z ostatniego roku.

źródło: strona Gminy Horyniec-Zdrój

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html