www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Inwestycje uzdrowiskowe i turystyczno-rekreacyjne za 33 mln!

Na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego ukazała się informacja o projektach, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, nabór nr RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17,  które zostały wybrane do dofinasowania. Na liście rankingowej znajdują się wszystkie horynieckie sanatoria i Gmina Horyniec-Zdrój.

 

Horynieckie sanatoria i Gmina zaplanowały inwestycje w infrastrukturę uzdrowiskową i turystyczno-rekreacyjną za ponad 33 mln złotych !!! (dla porównania rewitalizacja parku zdrojowego kosztowała ok. 10 mln złotych). Z niecierpliwością czekamy na realizację projektów!!!

Poniżej lista rankingowa: http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2017/nab_6_1_001/wyniki/6_1_001_lp.pdf

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html