www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Kampania informacyjno-promocyjna Klastra Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej”

Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej” zainaugurował swoją działalność w roku 2010. Członkami Klastra są gminy uzdrowiskowe, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, instytucje otoczenia biznesu a także uczelnie. W chwili obecnej inicjatywa ta skupia 27 podmiotów funkcjonujących w trzech województwach Polski Wschodniej: podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.

Głównym celem Klastra jest integracja podmiotów uzdrowiskowych służąca rozwojowi potencjału tego sektora. Od stycznia 2011  rozpoczęliśmy kolejną kampanię promującą klastering w Polsce Wschodniej. W ramach tej kampanii prowadzimy szereg działań o charakterze informacyjno promocyjnym mających formę  spotkań bezpośrednich,  skierowanych tak do potencjalnych nowych podmiotów jak i do szeroko rozumianej publiczności – mówi dr Tomasz Soliński, dyrektor biura klastra.

Poza działaniami o charakterze promocyjnym, w bieżącym kwartale zaplanowaliśmy sześć Otwartych Seminariów Naukowych poświeconych obszarom funkcjonalnym przygotowywanej strategii rozwoju Klastra. Seminaria mają charakter otwarty i stanowią doskonałą okazję dla naukowców, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń,  do zaprezentowania swoich spostrzeżeń i rekomendacji dla prezentowanej diagnozy stanu gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Uczestnikom spotkań dają również możliwość wyrażenia opinii na temat kierunków poprawy funkcjonowania wyżej wymienionych branż. Seminaria dotyczą następujących obszarów: potencjału kadrowego, marketingu, finansów, badania i rozwoju, logistyki oraz zarządzania. Pierwsze z zaplanowanych seminariów odbyło się w Kielnarowej k. Rzeszowa w dniu 25 stycznia i dotyczyło zarządzania zasobami ludzkimi. Seminarium zgromadziło kadrę naukowców oraz praktyków związanych z działalnością gmin i podmiotów uzdrowiskowych.  

Następne z planowanych seminariów dotyczyć będą prezentacji strategii cząstkowej rozwoju uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych a poświecone będą następującym obszarom:

  • marketingowi - seminarium odbędzie się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju w dniu 8 lutego 2011 (początek godz. 11),
  • zarządzaniu - seminarium odbędzie się w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, w dniu 10 lutego 2011 (początek godz. 11),
  • logistyce- seminarium odbędzie się w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach w dniu 24 lutego (początek godz. 11),
  • finansom- seminarium odbędzie się w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej,

 w dniu 28 lutego 2011 (początek godz. 10),

  • działalności badawczo – rozwojowej - seminarium odbędzie się w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, w dniu 24 marca 2011 (początek godz. 10).

Kolejne działania Klastra związane są z promowaniem idei klasteringu, Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej” oraz konsultacją wypracowywanych rozwiązań dotyczących wspólnych produktów integrujących podmioty Klastra.  Spotkania promujące klastering i Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej odbędą się w lutym w następujących miejscach: Polańczyk, Rymanów Zdrój,  Horyniec Zdrój, Iwonicz Zdrój, Busko Zdrój . Szczegółowe informacje na temat klastra i prowadzonych działań, znajdują się na platformie komunikacyjnej Klastra: www.klasterzit.pl.

Dr Tomasz Soliński, Dyrektor Biura Klastra, Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka ,,Uzdrowiska-Perły Polski Wschodniej". Tel. kom.: 691 992 687.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html