www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Kara za brak skrzynki pocztowej

Od 1 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1529). Poczta Polska nie będzie miała już wyłączności na przesyłki do 50 g. Wszystkie firmy zajmujące się usługami pocztowymi będą miały teraz równy dostęp do tego rynku.

Zgodnie z nowymi przepisami Właściciel lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą określone wymagania.

W budynkach jednorodzinnych właściciele powinni umieścić oddawczą skrzynkę pocztową przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale należy umieścić w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestaw oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Operator wyznaczony (obecnie Poczta Polska) ma prawo instalowania i użytkowania na obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych, po uzgodnieniu z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), na warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości.

Kto nie zrealizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieści oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 40 ustawy, będzie podlegać karze pieniężnej, którą wymierza się po przeprowadzeniu kontroli wszczętej na podstawie zawiadomienia o naruszeniu obowiązków.

Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do 10 000 złotych. Prezes Urzędu Kontroli Elektronicznej, który ustala wysokość kary pieniężnej, bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu i może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html