www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Klaster - „Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej”

W dniach 13-21 września 2010 odbyły się seminaria promujące Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej”. Koordynatorem działań klastrowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Dnia 21 września członkowie Klastra gościli w Horyńcu-Zdroju.

Klaster

Spotkania seminaryjne odbyły się w podmiotach nie będących jeszcze członkami Klastra a działającymi na terenie gmin uzdrowiskowych ( Rymanów -13.09,  Iwonicz-Zdrój 14.09, Busko-Zdrój 16.09, Solina 17.09, Solec –Zdrój 20.09, Horyniec-Zdrój 21.09). W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele społeczności gmin uzdrowiskowych (w  tym: przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych). Celem seminarium było przybliżenie podmiotom uzdrowiskowym idei funkcjonowania Klastra. 

Drugą część spotkań stanowiły warsztaty strategiczne,  celem których była diagnoza problemów z jakimi  borykają się podmioty działające w gminach uzdrowiskowych oraz określenie obszarów współpracy podmiotów / uczestników Klastra.  Efekty pracy społeczności gmin uzdrowiskowych zostaną wykorzystane do budowy strategii rozwoju Klastra, która zostanie opracowana do końca 2010 roku.

Z naszej gminy w Klastrze "Uzdrowiska - Perły  Polski Wschodniej" uczestniczą Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS oraz Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

Na stronie http://klasterzit.pl można dowiedzieć się więcej na temat tego przedsięwzięcia.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html