www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Kojejna próba prywatyzacji "Uzdrowiska Horyniec" Sp. z o.o.

Jak podaje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Skarbu Państwa (www.msp.gov.pl), na zaproszenie do udziału w negocjacjach w sprawie nabycia 14.144 udziałów (o wartości nominalnej 500,00 zł każdy), stanowiących 89,26% kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. (www.uzdrowisko-horyniec.com.pl), wpłynęło siedem odpowiedzi, złożonych przez:

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KORMED” Jacek Korzeniowski z siedzibą w Lubaczowie
  2. Pan Tomasz Tront, zamieszkały w miejscowości Łykoszyn
  3. Europejskie Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne „LOTOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce Zdroju
  4. VRP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  5. PP-H-U „Thier” Marek Thier z siedzibą w miejscowości Świątniki Górne
  6. Eskulap G. Czarnecki Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rachanie
  7. Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lekarz medycyny Beata Bogusz-Dukacz z siedzibą w Horyńcu Zdroju i Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe DUKAT Witold Dukat z siedzibą w Lubaczowie

Zgodnie z art. 36 Ustawy uprawnionym pracownikom Spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, tj. 1.701 udziałów. Minister Skarbu Państwa przewiduje zbycie udziałów nieobjętych przez uprawnionych pracowników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych udziałów.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności lecznictwo uzdrowiskowe.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet udziałów Spółki, a także ewentualnie inne zobowiązania pozacenowe, m.in.: zobowiązania inwestycyjne, zobowiązanie do kontynuowania podstawowej działalności Spółki, zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Minister Skarbu Państwa akceptuje jedynie jednorazową płatność za udziały przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów Spółki.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani przez Ministra Skarbu Państwa w formie pisemnej do dnia 31 sierpnia 2012 r. o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Minister Skarbu Państwa może wybrać jeden lub kilka podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpić od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużyć termin, w którym można zapoznać się z Memorandum informacyjnym o Spółce oraz przedłużyć termin poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmienić procedury i harmonogram negocjacji.

Do majątku Spółki zgłoszono roszczenia reprywatyzacyjne.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 3 komentarzy

Arb |

No jak dukaty wygrają to tam tylko imprezki będą

jola 01 |

mam wrażenie,że słowo-wygrać-może być tu nieporozumieniem i,że tu chodzi o wybranie kogoś wiarygodnego i budzącego zaufanie,kto swoim majątkiem da impuls do wkroczenia na nową drogę spółki Uzdrowisko Horyniec

jola |

i,że nie mamy zaufania do tak zwanych prywaciarzy,których mamy za egoistów widzących tylko własne korzyści kosztem pracowników i,że warto tu przytoczyć biblijny cytat,że jaką miarą wy odmierzycie to taką i wam odmierzą

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html