www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP dla Christiana Cotteta

Christian Cottet został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Z ramienia francuskich związków zawodowych organizował pomoc dla działaczy „Solidarności” podczas stanu wojennego i po jego zakończeniu. Do dzisiaj wspiera rozwój inicjatyw społecznych w Polsce. Obecnie aktywnie wspiera pro bono projekty Fundacji im. Zygmunta i Jana Karłowskich. Dzięki jego zaangażowaniu rozpoczęto rewitalizację parku zdrojowego w Horyńcu Zdroju (woj. podkarpackie), którego otwarcie planowane jest na połowę 2015 r.

Christian Cottet (po lewej) otrzymuje Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej z rąk Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego

Order Zasługi Rzeczypospolitej nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.

Christian Cottet prośbę Fundacji im. Zygmunta i Jana Karłowskich planuje dalsze działania związane z promocją i rozwojem Horyńca-Zdroju. Doświadczenia uzdrowisk francuskich leczących podobne schorzenia i posiadające podobny profil jak uzdrowisko Horyniec-Zdrój będą pomocne w związku z nową Perspektywą

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Fundacja Z. i J. Karłowskich

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html