www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Minister Skarbu zadecyduje o przyszłości Uzdrowiska

W dniu 5 czerwca br. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego wystąpił do Włodzimierza Karpińskiego, Ministra Skarbu Państwa, z wnioskiem o nieodpłatne zbycie Województwu Podkarpackiemu udziałów spółki „Uzdrowisko Horyniec" sp. z o.o. Wniosek ten Marszałek Województwa Podkarpackiego złożył na ręce Urszuli Pasławskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Przesłanką wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne zbycie udziałów spółki była zgoda Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażona w dniu 27 maja 2013 r.

- Wszystkie formalności z naszej strony zostały dopełnione. Liczymy, że Ministerstwo Skarbu przychyli się do naszego wniosku. Wolę przekazania uzdrowiska podtrzymała pani minister Urszula Pasławska – powiedział po spotkaniu marszałek Władysław Ortyl.

Źródło:    Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html