www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Nabór dzieci do Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju ogłasza nabór dzieci w wieku od 3 do 4 roku życia do Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju na rok szkolny 2015/2016. Rekrutacja dzieci trwa od 02 do 31 marca 2015 r.
Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego:

1. Rekrutację do punktu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do punku przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy Horyniec-Zdrój, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do punktu przedszkolnego może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Podziału dzieci na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najstarszych.
4. Liczba dzieci w oddziałach nie może wynosić więcej niż 25.
5. Minimalna liczba dzieci warunkująca uruchomienie w danym roku szkolnym oddziału punktu przedszkolnego winna wynosić co najmniej 10. 6. Rodzice kandydatów do punktu przedszkolnego składają do dyrektora szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego w danym roku szkolnym.
7. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego powołana przez dyrektora szkoły.
8. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują: kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez dyrektora szkoły
w uzgodnieniu z organem prowadzącym tzw. kryteria samorządowe.
9. Szczegółowe zasady i terminy przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego określa Statut szkoły
http://www.sp.horyniec-zdroj.pl/dokumenty%20szko%C5%82y.htm
Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej
http://www.sp.horyniec-zdroj.pl/rekrutacja2015.htm  
Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do złożenia dokumentów w sekretariacie szkoły.  Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 16 631 3015 lub 166313870.

 

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html