www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Nowa publikacja o Horyńcu-Zdroju i okolicy

Nakładem wydawnictwa Fotpress na zlecenie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ukazała się publikacja pt. "Horyniec-Zdrój i okolice". Bogato ilustrowany informator turystyczny o Horyńcu i gminie Horyniec-Zdrój wydany został jednocześnie w języku polskim i angielskim. Zawiera 36 stron formatu A5, plan Horyńca-Zdroju i gminy Horyniec-Zdrój i jest rozprowadzany m.in. przez Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju. Informator ten jest kolejnym etapem realizacji programu promocji Tomaszowa Lubelskiego i Horyńca-Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

Spis treści informatora:

  • Mapa Horyńca-Zdroju
  • Horyniec-Zdrój dziś
  • Historia
  • Zabytki Horyńca-Zdroju
  • Gmina Horyniec-Zdrój
  • Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
  • Ścieżki rowerowe
  • Szlaki turystyczne
  • Informator
  • Mapa Gminy

Miasto Tomaszów Lubelski, jako wnioskodawca do PO RPW, w partnerstwie z Gminą Horyniec-Zdrój realizuje projekt pn. 'Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego'. Projekt ten ma na celu wzrost popularności turystycznej i gospodarczej oraz identyfikowalności regionu Tomaszowa Lubelskiego i Horyńca-Zdroju.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html