www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Nowy numer Gazety Horynieckiej (47)

Najnowszy numer Gazety Horynieckiej już w sprzedaży!
W Horyńcu - Zdroju: w Drogerii i GOK.

Co w letnim numerze GH?

• Gazetę otwiera artykuł Antoniego Buchholtza – autora zrekonstruowanej rzeźby żołnierza Pomnika Wolności. Młody artysta, student warszawskiej ASP opisuje proces rekonstrukcji poczynając od pierwszego przyjazdu do Horyńca. Jeżeli piszemy o Pomniku i jego rekonstrukcji to główną postacią jest niewątpliwie jego twórca - rekonstruktor.
• W kolejnym tekście o pomniku, Krzysztof Woźny relacjonuje przebieg uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odnowionego pomnika. W tym artykule zawarta jest też refleksja nad dawnym i współczesnym patriotyzmem – warto przeczytać te słowa uważnie. Dowiedzieć się też można o symbolice elementów Pomnika.
• Tomasz Róg przedstawia zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Horyńcu. Tekst unikatowy – pierwsza publikacja na ten temat w historii regionalnej Horyńca.
• W Kościele Zdrojowym znajduje się obraz przedstawiający bł. Jakuba Strzemię. Chyba niewielu mieszkańców Horyńca wie, iż jest to dzieło artysty malarza Janusza Szpyta z Lubaczowa. „Refleksje z Roztocza” – tak zatytułowałem rozmowę, którą przeprowadziłem z artystą.
• Stanisław Baran, pasjonat historii i tłumacz udostępnił Gazecie sprawozdanie z wizytacji abp. Andrzeja Ankwicza (początek XIX wieku). Opisy żywe, barwne i realistyczne. Miejscowości: Horyniec, Lubaczów, Cieszanów, Oleszyce, Płazów, Lipsko, Narol.
• W obecnym numerze – dokończenie tekstu Zygmunta Kubraka o osadnictwie na Roztoczu Południowym i ziemi lubaczowskiej.
• W roku św. Brata Alberta – 3 artykuły: relacja z pielgrzymki śladami św. Brata Alberta (autor Mikołaj Mach), 2 listy św. Brata Alberta wraz z komentarzem (autor Janusz Mazur) i św. Brat Albert – Adam Chmielowski w Powstaniu Styczniowym (autor Jacek Feduszka).
• Marian Szymański przedstawia wspomnienia Marii Hałucha Bułas.
• Artykuły przyrodnicze to przede wszystkim tekst prof. Teresy Brzezińskiej – Wójcik o skamieniałych drzewach na Roztoczu
• Z powyższym artykułem wiąże się tekst Mariusza Lewko o Siedliskach – krainie skamieniałych drzew.
• Bardzo interesujący jest tekst Zbigniewa Cierecha o jaskiniach na Roztoczu Południowym. Otrzymujemy kompletne zestawienie jaskiń, wraz z historią odkryć oraz schematami.
• Tomasz Bereza z rzeszowskiego IPN przedstawia dzieje egzekucji w lesie Niwki koło Lubaczowa, w lecie 1941 roku.
• Halina Szostkiewicz przybliża postać Jana Daraża – policjanta w przedwojennym Horyńcu.
• Mikołaj Mach przedstawia osiągnięcia horynieckiej szkolnej piłki nożnej.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html