www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Pomnik Wolności w Nowym Bruśnie po konserwacji

W dniu 15.10.2015r. komisja z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonała odbioru prac konserwatorskich Pomnika Wolności w Nowym Bruśnie. Prace zostały zlecone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej i sfinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia oraz z dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.

 

Pomnik Wolności został wybudowany w dziesiątą rocznicę odzyskania Niepodległości w 1928 r. z inicjatywy Adama Krasnoida - ref. kult.-ośw. oddziału "Strzelca" w Rudce, a jednocześnie kierownika miejscowej szkoły. Jak donosi przedwojenne czasopismo "Strzelec" fundusze na ten cel zebrał "Komitet w skład, którego oprócz miejscowego ks. Kwiecińskiego, wielkiego przyjaciela i opiekuna strzelców weszli kadeci, referenci kult.-ośw. pobliskich oddziałów Strzelca oraz nauczyciele z okolicy. Uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika nastąpiło w dniu 16 września 1928 roku przy udziale zmobilizowanego baonu strzeleckiego ze sztandarem i tłumnie zebranej ludności prawie całego powiatu w liczbie ponad 3.000 osób. Licznie stawiło się obywatelstwo oraz reprezentanci Władz wojskowych i strzeleckich"

W okresie II Wojny Światowej nacjonaliści ukraińscy dokonali zniszczeń m.in. zdewastowali rzeźbę orla.  W miejsce zaginionej rzeźby orła wstawiono w latach 60-tych XX w. krzyż, wykonany przez miejscowego kamieniarza Michała Maciułę.  W 2008 roku mieszkaniec Brusna Pan Marek Białek odnalazł uszkodzoną rzeźbę orła, w której zachował się tylko korpus bez głowy i fragmentarycznie skrzydła i podjął próbę zainteresowania różnych instytucji sprawą odnowienia pomnika. Staraniem Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej pomnik został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-1224 jako Pomnik Niepodległości w Nowym Bruśnie (oryginalnie był to pomnik "Wolności".

Usasadniając wpis Pokarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytkow podkreślił, że pomnik posiada duże wartości historyczne, jako wyraz patriotyzmu ówczesnych mieszkańców wsi, a również wdzięczności tym, którzy zasłużyli się odzyskaniu niepodległości Polski. Posiada również wartości artystyczne jako przyklad dobrej klasy rzemiosła kamieniarskiego, utrzymany w stylistyce neoklasycystycznej.

Więcej na stronie internetowej SPZH

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html