www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Poprawki do nowelizacji ustawy o Uzdrowiskach

Podczas posiedzenia Senatu z dnia 3 i 4 Lutego 2011 Komisja Zdrowia oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły Izbie Senatu wniosek o wprowadzenie 10 poprawek do nowelizacji.

Podczas debaty propozycje zmian złożyli także senatorowie: Paweł Klimowicz, Ryszard Knosala, Ryszard Górecki, Zbigniew Cichoń, Tadeusz Gruszka, Zbigniew Meres, Rafał Muchacki, Michał Okła. Łącznie zaproponowano 22 zmiany.

W wyniku głosowań Senat poparł 13 poprawek. Doprecyzowano m.in.

- definicję zakładu przemysłowego oraz to, że całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej, zapewniane przez sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci, obejmują świadczenia zdrowotne rzeczowe, finansowane ze środków publicznych.

- Senatorowie zmniejszyli także procentowy udział terenów biologicznie czynnych dla strefy "C" z 45% do 35%.

- Złagodzili ponadto zakaz budowy w strefie "A" m.in. stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz innych emitujących fale elektromagnetyczne.

- Uchwalili, że zakaz budowy urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne będzie jednakowy zarówno dla strefy "A", jak i strefy "B" ochrony uzdrowiskowej.

- W Senacie doprecyzowano też elementy, które należy uwzględnić w części opisowej operatu uzdrowiskowego. Uściślono, że wyłączenie zakazu budowy w strefie "A" dotyczy jedynie budowy budynków jednorodzinnych przez osoby, które nabyły prawo do nieruchomości przed 2 października 2005 r. Senatorowie wprowadzili również poprawki ujednolicające terminologię i redakcyjne.

Teraz Sejm rozpatrzy zmiany uchwalone przez Senat.

Źródło: www.sanatoria.org

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html