www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Poseł Tomański pyta ministra w sprawie uzdrowiska

Pan Piotr Tomański z klubu PO to kolejny podkarpacki poseł, który podjął interwencję w sprawie "Uzdrowiska Horyniec" Sp. z o.o.

W dniu 18 kwietnia za pośrednictwem Marszałka Sejmu skierował do Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego zapytanie poselskie w sprawie zamknięcia procesu prywatyzacji „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. i umożliwienia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wystąpienia z wnioskiem w sprawie komunalizacji Spółki.

Poniżej cytujemy obszerny fragment z przesłanego dokumentu:

"Szanowny Panie Ministrze,
trwający od 12 lipca 2012 r., przedłużający się proces prywatyzacji Spółki „Uzdrowisko Horyniec „ Sp. z o.o.  – najpierw zakończone niepowodzeniem, planowane do finalizacji do końca stycznia 2013 r., negocjacje z inwestorem, któremu przyznano wyłączność, następnie podtrzymanie negocjacji równoległych z dwoma kolejnymi potencjalnymi inwestorami – uniemożliwia Samorządowi Województwa Podkarpackiego wystąpienie z wnioskiem w sprawie komunalizacji Spółki.
Od czerwca ubiegłego roku, kiedy Ministerstwo Skarbu poinformowało samorząd województwa podkarpackiego o realizowanych przekształceniach spółek uzdrowiskowych pozostających w nadzorze Ministra Skarbu oraz o istniejącej możliwości komunalizacji spółki „Uzdrowisko Horyniec”, Marszałek Województwa podejmował wiele działań i wielokrotnie informował Ministerstwo Skarbu o woli przejęcia Spółki, tj.:
    - pismo z dn. 29 czerwca 2012 znak NW-I.032.1.2012.BK o celowości nabycia przez Województwo Podkarpackie udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w trybie art. 50 ustawy o samorządzie województwa
    

 • pismo z dnia 2 sierpnia 2012 r. o podtrzymaniu zainteresowania nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa udziałów w spółce „Horyniec Zdrój” Sp. z o.o. 
 •  podjęcie uchwały Nr 156/3749/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, która była warunkiem odbioru Memorandum Informacyjnego o spółce „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. i uzyskania niezbędnej wiedzy o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki
 •  podjęcie 27 sierpnia 2012 r. uchwały Nr XXIV/442/12 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa udziałów w spółce „Horyniec Zdrój”
 • dnia 19 września 2012 r. udział w spotkaniu z Ministrem Skarbu na temat przesłanek ustawowych warunkujących pozytywne rozpatrzenie ewentualnych wniosków samorządu województwa o nieodpłatne nabycie własności udziałów w spółce
 • udział Pani Agnieszki Woś, Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego dnia 25 października 2012 r. w naradzie w Ministerstwie Skarbu w sprawie komunalizacji spółek uzdrowiskowych
 • pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. o podtrzymaniu zainteresowania nieodpłatnym nabyciem i prośba o udzielenie informacji o możliwości wystąpienia z wnioskiem w sprawie komunalizacji spółki
 • podjęcie 5 marca 2013 r. uchwały Nr 215/5072/13 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego nabycia udziałów w Spółce
 • pismo z dnia 5 marca 2013 r. przedstawiające Ministrowi Skarbu ww.  stanowisko Zarządu Województwa i ponowna prośba o udzielenie informacji o możliwości wystąpienia z wnioskiem w sprawie komunalizacji Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o odpowiedź:

 • jak w świetle powyższego rozumieć negatywną odpowiedź Ministra Lenkiewicza zawartą w piśmie z dnia 28 grudnia 2012 r. na moje pytanie „Czy samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczął starania w sprawie nieodpłatnego przejęcia udziałów Spółki „Horyniec Zdrój”?
 • czy nie obawia się Pan, że prywatyzacja Spółki może niekorzystnie wpłynąć na jej dalsze funkcjonowanie i rozwój? Problem ten wielokrotnie sygnalizowali zarówno pracownicy, jak i kuracjusze uzdrowiska podkreślając, że uzdrowisko, jako dobro narodowe dzięki złożom borowiny i wodom siarczkowym jest bezcenne w leczeniu chorób układu ruchowego, a prywatny inwestor, nastawiony jedynie na zyski, może nie wykorzystać tego  - wyjątkowego na skalę europejską -  potencjału.
 • jaki jest termin zakończenia trwających obecnie negocjacji prywatyzacyjnych?
 • czy w przypadku zakończenia niepowodzeniem aktualnie prowadzonych negocjacji przewiduje się zamknięcie procesu prywatyzacji  Uzdrowiska Horyniec?"

Na powyższe pytania odpowie już nowy minister, gdyż p. Budzanowski został odwołany przez premiera ze stanowiska w dniu 19.04.2013r.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html