www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Uchwalono budżet gminy Horyniec-Zdrój

W środę 23.02.2011r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się V sesja Rady Gminy Horyniec-Zdrój. W pierwszej części wójt przedstawił Najważniejszym punktem obrad była uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2011.

http://www.lubaczow.tv/pl/42531/48841/V_Sesja_Rady_Gminy_w_Horyncu-Zdroju.html

Wójt Gminy przedstawił sołtysów. Sołtysami zostali:

 • w sołectwie Dziewięcierz- Kazimierz Rawiak
 • w sołectwie Horyniec-Zdrój- Bogusław Stopa
 • w sołectwie Krzywe- Wiesław Gliniak
 • w sołectwie Nowe Brusno- Edward Kolbuszewski
 • w sołectwie Nowiny Horynieckie- Adam Hałucha
 • w sołectwie Podemszczyzna- Benedykt Kolbuszewski
 • w sołectwie Polanka Horyniecka- Dzięgielowski Marek
 • w sołectwie Prusie-Roman Szewczuk,
 • w sołectwie Radruż nie zgłosił się żaden kandydat w związku z czym wybory zostaną przeprowadzone ponownie
 • Werchrata-Józef Chmielowiec
 • Wólka Horyniecka- Władysław Szmagara.


W dalszej części obrad Wójt przedstawił informację z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:
- rozpatrzenia wniosku sołectwa Horyniec-Zdrój dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011r.,
- przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Horyniec-Zdrój na 2011 rok,
- przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok,
- statutu GOPS w Horyńcu-Zdroju,
- ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Horyniec-Zdrój,
- przystapienia do realizacji „czas na aktywność w Gminie w ramach Poddziałania 7.1.1
- wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój,
- budżetu Gminy Horyniec-Zdrój na 2011 rok.
4. Informacja w sprawie stanu oświaty w gminie z uwzględnieniem stanu zatrudnienia, ilości uczniów oraz kosztów w poszczególnych szkołach.
5. Informacja z działalności GKPiRPA za 2010r.
III CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Wnioski i zapytania.
2. Odpowiedzi na interpelacje.
3. Zamknięcie sesji.

 • Dziewięcierz- Kazimierz Rawiak
 • Horyniec-Zdrój- Bogusław Stopa
 • Krzywe- Wiesław Gliniak
 • Nowe Brusno- Edward Kolbuszewski
 • Nowiny Horynieckie- Adam Hałucha
 • Podemszczyzna- Benedykt Kolbuszewski
 • Polanka Horyniecka- Dzięgielowski Marek
 • Prusie-Roman Szewczuk, wybory zostaną przeprowadzone ponownie zgodnie z zapisami statutu sołectwa
 • Werchrata-Józef Chmielowiec
 • Wólka Horyniecka- Władysław Szmagara.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html