www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Raport z badań socjologicznych

Studenci i pracownicy Katedry Socjologii Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przeprowadzili w lipcu 2012 r. terenowe badania socjologiczne z mieszkańcami gminy Horyniec-Zdrój oraz gminy Lubaczów, a także z kuracjuszami horynieckich sanatoriów. Badania kwestionariuszowe zostały zrealizowane w ramach wakacyjnych praktyk studenckich.

Problematyka badań prowadzonych wśród miekszkańców obydwu gmin dotyczyła głównie gotowości do podjęcia działalności gospodarczej (w tym zakładnia gospodarstw agroturystycznych), związanych z tym potrzeb i oczekiwań (finansowych, infrastrukturalnych), postulowanego kierunku rozwoju gmin oraz obecnej sytuacji finansowej ludności (w tym skali pauperyzacji) i planów migracyjnych.  Problematyka badań prowadzonych wśród horynieckich kuracjuszy koncentowała się wokół: ustalenia motywów przyjazdu, określenia oczekiwań i potrzeb kuracjuszy związanych z Horyńcem, oceny oferty sanatoriów oraz zebrania informacji niezbędnych aby można było podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób zwiększyć zakres wykorzystania przez kuracjuszy już istniejącego potencjału uzdrowiska?

Badaniami kierowali: dr Paweł Rydzewski i dr Renata Maciejewska. Wysiłek organizacyjny (w zakresie badań terenowych) wziął na siebie Urząd Gminy Lubaczów. Badania były dofinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego. W najbliższym czasie odbędzie się konferencja, podczas której przedyskutowane zostaną wnioski z badań oraz sformułowane wskazania praktyczne.

Załączniki

Źródło: www.wspa.pl

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html