www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Reforma oświaty w marcu?

Wbrew oczekowaniom dzisiejszej sesji Rady Gminy nie zdominował temat reformy oświaty - projekt uchwały o zamiarze utworzenia zespołu szkół został usunięty z porządku obrad przez Radnych, którzy wystąpili z wnioskiem do organu prowadzącego (Wójta) o przedstawienie kilku propozycji funkcjonowania oświaty w przyszłości wraz z uzasadnieniami i przewidywanymi skuktami ekonomicznymi i społecznymi, które nastąpią po ewentualnej reformie. Propozycje te będą przedmiotem kolejnej dyskusji poświęconej oświacie w gminie najpóźniej w połowie marca.

Ponadto podjęto decyzję m.in. o likwidacji punktu przedszkolnego, którego zadania przejmą oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej. Kolejne uchwały dotyczyły regulaminu utrzymania czystości i porządku w gmnie, programu usuwania wyrobów azbestowych oraz przyjęcia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie.

Na dzisiejszej sesji Rada Gminy zaprotestowała przeciw planowanej likwidacji linii kolejowej przebiegającej przez Horyniec, ktory zostanie przesłany do zarządu spółki PKP PLK. Na poprzedniej sesji Radni również wyrazili swój sprzeciw wobec prywatyzacji Uzdrowiska Horyniec a opowiedzieli się za propozycją komunalizacji (przekazanie w zarząd samorządowi województwa). Pismo w tej sprawie zostało przesłane do ministra Skarbu Państwa.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 6 komentarzy

Syn |

Czyżby zainteresowani złapali chwilę oddechu że taka cisza w eterze?
Pamiętajcie, nie znacie dnia ani godziny...

Młyn |

Część piszących nie potrafi dodawać więc nie mogą opublikować posta. Co będzie za parę lat jeśli w rankingach nauczania przedmioty ścisłe są bardzo nisko.

Maszyna |

Czyli selekcja naturalna.

Złoty |

No tak, u nas sami "humaniści"

rodzic |

Skoro naszymi malymi dziećmi opiekują się ludzie po zasadniczej szkole ogrodniczej to co się dziwić ma się szwagra na stanowisku to robote się ma!!!

drobny pijaczek |

a propos rachunków,to jak długo da się żyć na procentach,czy ktoś ma jakieś wyliczenia,bo nie się już w głowie delirka jaka czy co,bo nie kojarzę już oczywistych spraw i czy 10 lat to już chyba dość i czas na odwyk i odcinanie kuponów w mopsie na darmowe obiadki.A co do Oświaty to oczywiście,że reformować i jeszcze raz reformować i jeszcze raz i aż do skutku.

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html