www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Sprawozdanie z XXV sesji Rady Gminy Horyniec-Zdrój

30 listopada o godz.16.00 w świetlicy przy horynieckim stadionie odbyła się 25 sesja Rady Gminy Horyniec-Zdrój, na której obradowało 12 radnych. Obecni byli również; wójt i w-ce wójt gminy Horyniec-Zdrój, prezez Uzdrowiska Horyniec, pracownicy oświaty w osobach dyrektorów horynieckich szkół i dyrektora GZEAS, kierownik SDŚ, pracownicy UG, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Sesja dotyczyła przede wszystkim spraw podatkowych na rok 2013.

Uchwalono tzw. podatek rolny w wysokości 55zł, podatek od nieruchomości  wysokości 0,69 zł /1m2, podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 18zł za 1m2, opłatę uzdrowiskową w wysokości 3,20zł za dobę, taryfę za sprzedaż wody (4,00zł netto za 1m3), taryfę za odprowadzanie ścieków (4,08zł netto za 1m3), dopłatę do taryfy oplat za wodę w wysokości 1,23zł, opłatę za korzystanie z kaplicy cmentarnej w wysokości 100zł netto za pierwszą dobę oraz 50 zł netto za każdą kolejną rozpoczętą dobę. Pozostałe uchwały podatkowe będa udostępnione na stronie BIP (http://horyniec-zdroj.bipgmina.pl/) Gminy Horyniec-Zdrój. Kolejne uchwały dotyczyły wydzierzawienia spółce Uzdrowisko Horyniec działki na terenie złoża borowiny w Podemszczyźnie celem uzyskania koncesji na jej wydobycie. Radni złożyli również wniosek o podjęcie prac związanych z likwidacją GZEAS i utworzeniu zespołu szkół. Uchwała w sprawie likwidacji GZEAS została podjęta jeszcze na tej sesji - jednostka będzie zlikwidowana z dniem 31 marca 2013. W części końcowej mieszkańcy obecni na sesji wystąpili z prośbą o wyznaczenie osoby, która mogłaby przeprowadzać dzieci przez przejscia dla pieszych przy szkole i gimnazjum ze względu zagrożenia związane z ruchem samochodowym w godzinnach rannych i popołudnoiwych.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html