www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Świąteczny numer Gazety Horynieckiej

12.12.2015r. ukazał się 41 numer Gazety Horynieckiej (48 stron). Gazeta dostępna jest w horynieckiej Drogerii oraz w Gminnym Ośrodku Kultury.
 
Poniżej krótki opis zawartości - w porządku alfabetycznym (wg nazwisk autorów):Hubert Andruszewski, „Tradycja rybacka w Rudzie Różanieckiej”. Historia rybactwa różanieckiego, począwszy od końca XIX wieku, założenia stawów przez barona Ludwika Wattmana, aż do chwili obecnej, gdy stawy są “pod opieką” Zarządu Dóbr Smolin Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej i Gospodarstwo Rolne w Smolinie

Stanisław Baran, „Bawarczycy na Roztoczu - rok 1915”. W (ponad) 100-lecie wybuchu Wielkiej Wojny (I wojny światowej), na łamach Gazety – pierwsza część dziennika fronowego pisanego przez szwoleżera Holanda, utalentowanego literacko żołnierza jednego z pułków bawarskich, bystrego obserwatora, który z wyrazami głębokiego współczucia dla cierpiących, barwnie odnotowuje w swoim dzienniku ówczesne realia codziennego życia i przemarszu od Jarosławia, przez Radymno, Lubaczów – do Horyńca.

Iwona Buczko, „Jubileuszowe biesiadowanie”. Najbliższa horyniecka Biesiada Teatralna (luty 2016) będzie jubileuszową, obchodzi bowiem 40-lecie (jest to jednocześnie 170. rocznica powstania teatru dworskiego rodziny Ponińskich w Horyńcu - rok 1846). Autorka tekstu opisuje historię powstania Biesiady i najważniejsze wydarzenia w jej dziejach.

Grzegorz Ciećka, „Południca ze Świątyni Słońca. Wywiad z Patrycją Maczyńską”. 29 maja tego roku ukazała się książka: „Południca ze Świątyni Słońca”, związana z ziemią horyniecką powieść obyczajowa z elementami fantasy. Autorka książki udzieliła wywiadu specjalnie dla Gazety Horynieckiej.

Marian Dziechciarz, „Pielgrzymka rowerowa do Medziugorie”. Znany horyniecki przedsiębiorca i pasjonat turystyki rowerowej opisuje wyprawę – pielgrzymkę rowerową na Bałkany, liczącą ponad 1500 km. W podróży autorowi towarzyszy Parczewska Grupa Rowerowa.

Andrzej Gładysz, „Bombardowanie pociągu w pobliżu stacji kolejowej w Werchracie”. W poprzednim numerze Gazety opublikowaliśmy tekst Małgorzaty Stelmach, córki twórcy pomnika, upamiętniającego ofiary bombardowania pociągu we wrześniu 1939 roku. Obecnie przedstawiamy artykuł historyka, wiece prezesa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39, który opisuje, opierając się na źródłach, historię tego tragicznego wydarzenia.

Ewa Grądzka, „Gazeta Horyniecka w berlińskiej Staatsbibliothek”. 16.10.2015 roku w Staatsbibliothek znajdującej się przy ul. Unter der Linden 8 w Berlinie, nastąpiło przekazanie egzemplarzy Gazety Horynieckiej do działu Europy Wschodniej. Od tej pory każdy nowy egzemplarz Gazety będzie wysyłany do tej szacownej instytucji (posiadającej m.in. rękopisy partytur Bacha i inne drogocenne zbiory). Jak napisał współinicjator tego wydarzenia, Stanisław Baran: To dobrze rozwijające się czasopismo zostało zauważone i docenione przez gremium berlińskiej Biblioteki Państwowej i wzbogaci jej zasoby, jako promocja uroczego Roztocza u zachodnich sąsiadów w Berlinie. Autorka artykułu opisuje, jak ważny jest dla polskich emigrantów kontakt z polską prasą, szczególnie regionalną.

Leszek Grzyb, „Zaszczytne odznaczenie”. Ppłk. rez. WP informuje nas o odznaczeniu Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym, popr. rez. Stefana Babika (lat 91), pochodzącego z Wólki Horynieckiej. Autor przybliża nam postać Stefana Babika, jego losy wojenne i powojenne, związane z Horyńcem i Lubaczowem.

Leszek Jankiewicz, „Na narty w okolice Horyńca – Zdroju”. Pasjonat turystyki roztoczańskiej namawia nas na podziwianie uroków Roztocza Południowego także zimą. Omawia sprawy techniczne oraz proponuje trasy narciarskie. Chmiele, Dahany, „Diabelski Kamień” i inne atrakcje możemy podziwiać w zimowym klimacie, np. dzięki nartom.

Mariusz Koper, „O nazwie miejscowości Horyniec”. Specjalista językoznawca docieka genezy nazwy „Horyniec”, dochodząc do interesujących wniosków.

Janusz Mazur, „Przełomowe daty w dziejach cerkwi św. Paraskewy w Radrużu”. 27 czerwca 2013 roku cerkiew radruska została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (w artykule – m.in. reprodukcja dyplomu wpisu na listę UNESCO). Autor tekstu, kustosz Muzeum Kresów w Lubaczowie, przedstawia kluczowe wydarzenia związane z tym cennym zabytkiem, poczynając od powstania, poprzez burzliwe dzieje, aż do czasów obecnych. Czy już wszystko napisano wcześniej o cerkwi? Artykuł przekonuje, że jeszcze nie.

Bronisław Mazurski, „Hrebenne 1935-1939. Wspomnienia”. Pełny tekst wspomnień Bronisława Mazurskiego, w dużym stopniu dotyczących też jego Ojca, st. post. Jana Mazurskiego (1898-1940), polskiego policjanta w Hrebennem. Jak podkreśla Mariusz Lewko, który udostępnił „Wspomnienia” Gazecie „..jest to jedyna znana relacja o Hrebennem okresu międzywojennego osoby narodowości polskiej. Wszystkie dotychczas publikowane opisywały tę miejscowość jedynie z perspektywy ukraińskiej. Tym bardziej warto docenić jej wartość”. Dodajmy, że posterunek Policji Państwowej w Hrebennem miał pod swoją opieką także miejscowości obecnej gminy horynieckiej: Prusie oraz Werchratę.

Bożena Mróz, „Przepisy kulinarne”. Jak zwykle przepyszne i sprawdzone! przepisy – tym razem na ciasta świąteczne. Jakub

Jakub Nowakowski, „Brunetki, blondynki… i inne arie”. Panu Jakubowi już kolejny raz udało się „ściągnąć” do Horyńca artystów wysokiej klasy. W na scenie restauracji „Zdrojowa” gościli Liza Wesołowska, Krzysztof Ciupiński - Świątek i Adam Sychowski. Artyści, którzy zjednali sobie już niejedną publiczność, tym razem brawurowo bawili horynieckich gości, prezentując swój kunszt muzyczno-wokalny. Były bisy i wspólne śpiewy znanych przebojów operetkowych.

Artur Pawłowski, „Moje przewodniki roztoczańskie”. Wędrując po Roztoczu można wielokrotnie spotkać turystów z przewodnikiem Artura Pawłowskiego w ręce. Autor bez wątpienia jest najbardziej popularnym autorem roztoczańskich przewodników, a zawdzięcza to bardzo wysokiej jakości merytorycznej swoich książek. W artykule ukazuje nam swoją drogę – od pierwszego kontaktu z Roztoczem, poprzez historię powstania pierwszego przewodnika, aż do chwili obecnej.

Tomasz Róg, „Centrum Koncertowo - Wystawiennicze w dawnej cerkwi w Cieszanowie”. Cieszanowska cerkiew, przez wiele lat „strasząca” w stanie niemal ruiny, doczekała się remontu i adaptacji do nowej funkcji. Obecnie wygląda pięknie, zarówno z zewnątrz, jak też wewnątrz – dzięki odnowieniu starych polichromii, autorstwa znanego artysty – rzeźbiarza i malarza Grzegorza Kuźniewicza, rodem ze Starego Brusna. Autor artykułu opisuje historię zabytku oraz walory artystyczne.

Paweł Rydzewski, „Dawna tajna rampa kolejowa w Kapliszach”. W lesie za Wólką Horyniecką wciąż jeszcze można odnaleźć (niknące już niestety) pozostałości dawnej tajnej rampy kolejowej wraz z doprowadzającą linią kolejową. Autor tekstu przeprowadził rozmowę z byłym zawiadowcą stacji Basznia, któremu służbowo podlegały Kaplisze, wyjaśniając wiele niejasności i obiegowych opinii o tym obiekcie, będącego wszak ważną atrakcją turystyczną Roztocza Południowego.

Robert Serkis, „Podsumowanie pierwszego roku kadencji”. Wójt Gminy Horyniec – Zdrój podsumowuje swój pierwszy rok, który obfitował w ważne dla horynieckiej gminy wydarzenia.

Grzegorz Szafran, „Relikty dawnych upraw w okolicach Horyńca-Zdroju”. Podczas wędrówek po Roztoczu Południowym i okolicach często napotykamy w lesie miejsca po nieistniejących przysiółkach. Dawnym siedzibom ludzkim towarzyszą przydomowe rośliny, które przetrwały jako relikty. Autor koncentruje się na dwóch: Lulecznicy kraińskiej i kłokoczce południowej.

Marian Szymański, „Wejście Rosjan do Horyńca w 1914 roku”. Wspomnienia o. gwardiana Kaliksta Figury, horynieckiego franciszkanina, znane z zapisków w kronice, opracowanych przez autora artykułu.

Wiesław Wojtowicz, „Uroczystości patriotyczno – religijne”. Zapis aktywności Stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów z ostatnich kilku miesięcy.

Krzysztof Woźny, „Poświęcenie Pomnika Wolności w Nowym Bruśnie”. Pomnik Wolności został wybudowany w 10. rocznicę odzyskania Niepodległości w 1928 r. W czasie II wojny, pomnik został zniszczony (prawdopodobnie przez nacjonalistów ukraińskich), m.in. zniszczono i usunięto rzeźbę orła. W 2105 roku prace konserwatorskie zostały zlecone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej. Autor opisuje dzieje Pomnika i relacjonuje uroczystość poświęcenia.

Krzysztof Woźny, „Wkrótce restauracja zabytkowego cmentarza w Horyńcu – Zdroju”. W październiku br. przebywał w Horyńcu Prof. Janusz Smaza wraz z grupą studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Celem było opracowanie założeń do programu prac konserwatorskich horynieckiego cmentarza. Artykuł omawia przebieg i wyniki spotkania oraz główne ustalenia. W tekście – reprodukcja zdjęcia Pomnika Wolności w Horyńcu (z 1928 roku), którego autorem jest Grzegorz Kuźniewicz.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html