www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Szansa na powrót szynobusa!

7 stycznia odbyło się spotkanie samorządowców powiatu lubaczowiskiego z marszałkiem woj podkarpackiego Władysławem Ortylem w sprawie przywrócenia zawieszonych kursów w pasażerskich na odcinku linii kolejowej 101 z Jarosławia do Horyńca. Inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Horyniec-Zdrój, który zaprosił do udziału w nim liczne grono samorządowców z naszego powiatu.

Przedstawicielami gminy Horyniec-Zdtój byli: Wójt Gminy Robert Serkis, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Woźny,  Radni Powiatowi z terenu naszej gminy; Dorota Rachwalik i Marek Wiśniewski oraz dyrektorzy trzech horynieckich sanatoriów. Samorządowcy powiatu lubaczowskiego biorący udział w sportkaniu to: Starosta Józef Michalik, Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, Burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, Burmistrz Oleszyc Andrzej Gryniewicz. Samorząd województwa reprezentowali Marszałek Władysław Ortyl, Wicemarszałek Wojciech Buczak, członek zarządu Lucjan Kuźniar oraz dyrektorzy Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Lesław Kornak i Jan Lech.

Urząd Marszałkowski finansujący połączenia pasażerskie na linii 101 zawiesił czasowo kursy w dni robocze na skutek zmniejszenia dochodów województwa spowodowanych obniżeniem subwencji (w tym ograniczenia przez rząd tzw. Janosikowego). Utrzymano połączenia weekendowe skierowane szczególnie do studentów oraz uczniów uczęszczających do zamiejscowych szkół wracających do domu i do osób korzystających z usług kuracyjno-zdrowotnych uzdrowiska Horyniec-Zdrój.
Samorządowcy z terenu naszego powiatu wyrazili obawę czy zmniejszenie liczby kursów nie będzie wstępem do całkowitej likwidacji połączeń do Horyńca-Zdroju. Podnoszono również temat dostępności do Horyńca-Zdroju dla kuracjuszy korzystających z usług uzdrowiska Horyniec-Zdrój jak również potencjalnego wykorzystania tej linii jako najważniejszego czynnika rozwoju gospodarczego i turystycznego.
Marszałek Władysław Ortyl zadeklarował możliwość powrotu dwóch połączeń do rozkładu jazdy przy wsparciu samorządów. Potwierdził, że ich godziny kursowania będą uzależnione od opinii potencjalnych pasażerów i dobrej komunikacji z innymi kursami. Marszałek rozważa również możliwość przywrócenia kursów turystycznych w kierunku Zamościa w miesiącach maj - wrzesień.
 
Padły pierwsze propozycje dotyczące wysokości wsparcia ze strony samorządów. Samorządowcy zgodnie wyrazili wolę współpracy w tej kwestii z wojewódzkim samorządem i udziału w dalszych, bardziej szczegółowych rozmowach.
 
żródło:
Fot. Sebastian Kieszkowski

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html