www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Szynobusy na Roztocze – poprawiono rozkład jazdy!

Główny problem związany z wakacyjnym rozkładem jazdy roztoczańskich szynobusów został rozwiązany! Odnosił się on do najczęściej wykorzystywanego przez turystów pociągu „Kasztelan”, umożliwiającego dojazd rano z Lublina na Roztocze i powrót do stolicy województwa w godzinach popołudniowych. W pierwotnej wersji wakacyjnego rozkładu pociąg ten w kierunku powrotnym został podzielony na dwie relacje: Jarosław – Horyniec – Zamość i Zamość – Lublin, które rozkomunikowano niestety na węzłowej stacji Zawada.

Z przyczyn proceduralnych do dnia 20 lipca 2014 r. wprawdzie nadal obowiązywał będzie dotychczasowy rozkład jazdy, jednak wystarczy zgłosić drużynie konduktorskiej obsługującej pociąg „Kasztelan” w relacji Jarosław – Zawada – Zamość zamiar kontynuowania podróży do Lublina bądź Warszawy. W takim przypadku kolejny szynobus relacji Zamość – Zawada – Lublin zostanie każdorazowo zatrzymany i zaczeka na nas właśnie na stacji Zawada.

Od dnia 21 lipca obowiązywał będzie skorygowany rozkład jazdy, gdzie to skomunikowanie będzie już w pełni uwzględnione.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html