www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Uwaga! Konkurs “Fotografia horyniecka” przedłużony do końca sierpnia 2014 r.

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem oraz pierwotnie zaplanowany krótki czas pozostały do jego rozstrzygnięcia, organizatorzy postanowili przedłużyć trwanie konkursu do końca sierpnia br. Jednocześnie informujemy, że poza dotychczasowymi sposobami dostarczenia fotografii (informacja poniżej), możliwe będzie zgłoszenie fotografii do konkursu podczas Święta Pieroga, które odbędzie się w Horyńcu – Zdroju 17 sierpnia br. W tym celu należy przynieść ze sobą fotografię i zgłosić ją u organizatorów imprezy.

Przypominamy, że konkurs “Fotografia horyniecka” organizuje Gazeta Horyniecka i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej – we współpracy z Muzeum Kresów w Lubaczowie. Konkurs odbędzie się w ramach przygotowań do wydania “Albumu Horynieckiego” - fotograficznej kroniki miejscowości oraz codziennego życia jej mieszkańców.

Regulamin konkursu

Do obecnego konkursu mogą być zgłaszane fotografie zrobione przed 1960 rokiem.

Zasady konkursu:

 1. Udział w konkursie może wziąć każdy, pod warunkiem posiadania prawa własności lub prawa dysponowania fotografią.

 2. Tematyka zdjęć powinna dotyczyć terenu gminy Horyniec-Zdrój w obecnych granicach administracyjnych.

 3. Treść fotografii może dotyczyć:

  • Ludzi (zdjęcia pozowane, odświętne)

  • Wydarzeń i uroczystości (np. zidentyfikowane wydarzenia np. odsłonięcie pomnika, uroczystości kościelne i państwowe).

  • Zwyczajów i życia codziennego (np. ludzie w trakcie pracy, w polu, w domu w ogrodzie, w pensjonacie, w trakcie zabawy)

  • Obiektów architektury (domy, teatr, pensjonaty, kościoły, cerkwie, kapliczki, krzyże, budynki gospodarcze),

  • Linii kolejowej Jarosław – Sokal

  • Innych interesujących zagadnień

        Zdjęcia powinny posiadać (o ile to możliwe):

  • opis zdjęcia i postaci (nazwiska, miejsca, obiekty, wydarzenia)

  • informację w którym roku wykonano zdjęcie

  • imię i nazwisko właściciela oraz dane do kontaktu

Formularz dotyczący opisu stanowi zał. nr 1. do Regulaminu.

Uczestnik konkursu podpisuje oświadczenie o przekazaniu prawa dysponowania formą elektroniczną fotografii w celu druku w wydawnictwach organizatorów konkursu bez dodatkowej odpłatności. Organizatorzy zobowiązuję się do umieszczenia stosownego podpisu dotyczącego właściciela fotografii.

Formularz oświadczenia stanowi zał. nr. 2 do Regulaminu.

 1. Możliwe sposoby dostarczenia fotografii wraz z wymaganymi załącznikami:

- w formie elektronicznej: w rozdzielczości min. 300 dpi na adres poczty elektronicznej gh@horyniec.net / scan zdjęcia oraz scan podpisanych oświadczeń/

- osobiście: oryginały fotografii oraz oświadczeń należy dostarczyć do sklepu DROPS (w sanatorium CRR KRUS) w celu ich zeskanowania, tak aby w wersji elektronicznej mogły być ocenione przez Jury. Po zeskanowaniu fotografie niezwłocznie zostaną zwrócone właścicielowi.

 1. Termin zakończenia konkursu to koniec sierpnia 2014 r.

 2. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody (za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

 3. Nagrodami będą kupony o wartości: 100 zł, 75 zł i 50 zł, za które będzie można zakupić dowolne towary w sklepie Groszek w Horyńcu-Zdroju. Dodatkowo laureaci konkursu otrzymają wydawnictwa Muzeum Kresów w Lubaczowie.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w wyniku decyzji Jury w składzie: Stanisław Piotr Makara (dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie), Marian Szymański (członek redakcji Gazety Horynieckiej), Janusz Mazur (kustosz w Muzeum Kresów w Lubaczowie), Paweł Rydzewski (redaktor naczelny Gazety Horynieckiej).

 5. Nośniki elektroniczne fotografii będą przechowywane w redakcji Gazety Horynieckiej oraz Archiwum cyfrowym Muzeum Kresów w Lubaczowie.

 

Pliki do pobrania:

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html