www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Wakacje spędź aktywnie!

Fundacja „Światłoczułość” wraz z partnerami – Zespołem Szkół w Oleszycach, Zespołem Szkół w Lubaczowie i Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie – zaprasza młodzież w wieku 16-20 lat z terenu powiatu lubaczowskiego do udziału w dwóch bezpłatnych tygodniowych obozach w Starej Hucie koło Narola i Dziewięcierzu-Moczarach koło Horyńca - Zdroju. Obozy odbędą się w terminach 11-17 sierpnia i 18-24 sierpnia. W trakcie obozów młodzież będzie mogła wziąć udział w porządkowaniu cerkwisk (miejsc po nieistniejących już świątyniach), pracach przy zabezpieczaniu obiektów sztuki sepulkralnej,  warsztatach kamieniarskich i fotograficznych, spotkaniach z etnografem.

Proponowane działania mają zaangażować grupę młodzieży w ochronę dziedzictwa kulturowego ziemi lubaczowskiej, a w szczególności sztuki obejmującej dzieła związane z tworzeniem i dekoracją cmentarzy. Uczestnicy projektu będą nabywać umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego, współdziałania w grupie, realizowania pasji i zainteresowań, dzielenia się doświadczeniami z rówieśnikami. Będą mieli możliwość prezentowania swoich osiągnięć i nabytych umiejętności wśród społeczności lokalnej. Projekt jest interesującą alternatywą poznawania lokalnej historii poprzez bezpośrednie obcowanie z dziedzictwem kulturowym naszej ziemi i jest okazją do poznania ciekawych ludzi, którzy społecznie ratują stare i zapomniane cmentarze, kapliczki i inne obiekty o charakterze sakralnym.

 Aby zgłosić się do projektu należy:

▪      pobrać formularz zgłoszenia do projektu i go wydrukować,

▪      wydrukowany formularz wypełnić i podpisać,

▪      wypełniony formularz zeskanować lub wykonać czytelne zdjęcie aparatem cyfrowym (lub telefonem),

▪      skan lub zdjęcie wysłać na adres poczta@swiatloczulosc.org

▪      oryginał zgłoszenia złożyć w sekretariacie jednej ze szkół średnich (partnerów projektu).

Po wysłaniu zgłoszenia, w ciągu maksymalnie 24 godzin na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie o jego przyjęciu. W przypadku braku odpowiedzi z wskazany jest  kontakt telefoniczny (tel. 602 426 649). Więcej informacji o projekcie na podstronie projektu.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html