www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Wybierz sołtysa!

W trzech sołectwach Gminy Horyniec-Zdrój już są, a w kolejnych wkrótce zostaną wybrani nowi sołtysi. Na to zaszczytne stanowisko wybierane są zazwyczaj osoby, które wykazują dużą aktywność obywatelską.

Poniżej kalendarz wyborczych zebrań wiejskich:

 • Dziewięcierz - 08.02.2011r. - godz. 16:00 - świetlica wiejska
 • Horyniec- Zdrój - 06.02.2011r. - godz. 17:30 - GOK Horyniec-Zdrój
 • Krzywe - 01.02.2011r.  - godz. 16:30 - mieszkanie sołtysa
 • Nowe Brusno - 09.02.2011r. - godz. 17:00 - SP Nowe Brusno.
 • Nowiny Horynieckie - 02.02.2011r. - godz. 17:00 - świetlica wiejska
 • Podemszczyzna - 08.02.2011r. - godz. 18:30
 • Polanka Horyniecka - 09.02.2011r. - godz. 17:00 - SP Nowe Brusno
 • Prusie - 07.02.2011r. -  godz. 18:30 - świetlica wiejska
 • Radruż - 06.02.2011r. - godz. 10:00 - świetlica wiejska
 • Werchrata - 07.02.2011r. -  godz. 19:30 - SP Werchrata
 • Wólka Horyniecka - 01.02.2011r. - godz. 18:00 - świetlica wiejska

Dla przypomnienia podajemy kto pełnił funkcję sołtysa w mijającej kadencji:

 • sołectwo Dziewięcierz - Kazimierz Rawiak
 • sołectwo Horyniec-Zdrój- Zygmunt Faszczowy
 • sołectwo Krzywe - Wiesław Gliniak (wybrany na kolejną kadencję)
 • sołectwo Nowe Brusno - Edward Kolbuszewski
 • sołectwo Nowiny Horynieckie - Baran Władysława
 • sołectwo Podemszczyzna - Benedykt Kolbuszewski
 • sołectwo Polanka Horyniecka - Jan Czarny
 • sołectwo Prusie - Wiktor Mazurkiewicz
 • sołectwo Radruż - Krzysztof Żukowicz
 • sołectwo Werchrata - Jan Kuśmierczak
 • sołectwo Wólka Horyniecka - Władysław Szmagara (wybrany na kolejną kadencję)

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html