www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

XLV Sesja Rady Gminy - relacja

W dniu 30.10.2014 odbyła się XLV, przedostatnia już sesja przed końcem kadencji obecnej Rady Gminy. Sesja przebiegała w wyjątkowo spokojnej atmosferze a gościem specjalnym był architekt Zymgunt Strączyk, który przedstawił w szczegółach zagadnienia zawarte w jednym z projektów uchwał dotyczącego oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie. Poza tym Radni uchwalili m.in:

- stawki podatkowe na rok 2015, (m.in ustalenie ceny skupu żyta czyli tzw, podatek rolny - Rada pozostawiła na poziomie ceny z 2014 roku czyoi 55 zł/1 q żyta), oraz nieznaczny, średnio kilkugroszowy wzrost pozostałych podatków.
- opłatę uzdrowiskową na rok 2015 - Radni pozostawili opłatę pobieraną od kuracjuszy i gości hotelowych oraz pensjonatów na poziome z roku 2014 (3,4 zł /doba osoba dorosła, 1,6 zł dziecko do lat 18),
- stawki za wodę i odprowadzenie ścieków na rok 2015- wzrost o 0,01 zł za 1m sześcienny wody oraz wzrost o 0,02 zł za 1m sześcienny ścieków w stosunku do cen ustalonych na rok 2014,
- dopłatę do stawek wody i odprowadzenia ścieków - 1,20/m 3,
- opłata targowa - pozostawiona bez wzrostów na poziomie ustalonym na rok 2014.
- zmiany w budżecie dotyczące wprowadzenia kwot na zadania m.im zakupu nagłośnienia i dzwonu do kaplicy cmentarnej oraz dokończenia oświetlenia (3 lampy) na końcowym odcinku ul.Armii Krajowej.

 

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html