www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Sprawozdanie z nadzwyczajnej, XXII sesji Rady Gminy Horyniec-Zdrój

28 czerwca w świetlicy przy horynieckim stadionie odbyła się 22 sesja Rady Gminy Horyniec-Zdrój.
Przed częścią merytoryczną Przewodniczący Rady złożył oświadczenie podpisane przez Radnych zawierające protest przeciwko nieprawdziwym informacjom zawartym w artykule pt. "Sesja której nie było" umieszczonym na oficjalnej stronie gminy Horyniec-Zdrój oraz wypowiedziom Wójta w TV internetowej Lubaczów. Oświadczenie zawierało również żądanie sprostowania nieprawdziwych stwierdzeń i sugestii mających znamiona celowego wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

W trakcie obrad podjęto m.in. uchwały w sprawach :

 • Zatwierdzenia z wykonania budżetu za rok 2011.
 • Udzielono Wójtowi absolutorium za rok 2011.
 • Uchwalono podwyżkę wynagrodzenia Wójta w kwocie 360 zł.
 • Rada dokonała także zmian w budżecie na rok 2012 wprowadzając m.in dotację uzdrowiskową, która została rozdysponowana na zadania inwestycyjne, takie jak:
  - budowa chodnika wraz z oświetleniem w Dzielnicy Uzdrowiskowej,
  - przebudowę drogi bocznej od ul. Sobieskiego do świetlicy przy stadionie,
  - rozbudowę miejsc parkingowych w centrum Horyńca,
  - opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza.
  - W uchwale o zmianach w budżecie zostało również wprowadzone zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy ogólnodostępnego boiska sportowego w Horyńcu-Zdroju.
 • Kolejne uchwały Rady dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację odbudowy drogi do Radruża. Zadanie to jest już realizowane.
 • Kolejne projekty zatwierdzone przez Radę Gminy dotyczyły zmian w statucie uzdrowiska oraz przystąpienia Gminy Horyniec w charakterze partnera do projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej".
 • Radni podjęli również kilka uchwał o tematyce oświatowej m.in ustaleniu organizacji punktu przedszkolnego przy SP w Horyńcu–Zdroju.

Na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca obecny był Paweł Bietkowski z Fundacji Zygmunta i Jana Karłowskich. Działając w imieniu fundacji Bietkowski zaproponował aby na kolejną Radę Gminy zaprosić projektanta parku zdrojowego pana Rafała Sieraczyńskiego z pracowni architektonicznej Rysy Architekci. Bietkowski przekonywał, że prezentacja koncepcji parku przez autora na forum Rady Gminy da możliwość prezentacji projektu wszystkim zainteresowanym rewitalizacją parku zdrojowego zarówno mieszkańcom Gminy Horyniec jak osobom spoza uzdrowiska. Pomysł spotkał się z pełną akceptacją Radnych. Brak parku zdrojowego jest jednym z powodów dla których uzdrowisko nie może wykorzystać w pełni swojego potencjału i walorów jakim jest niewątpliwie ciekawe położenie niedaleko granicy i Lwowa, doskonały klimat i najlepsze w Europie borowiny.

Ostatnią sprawą było złożenie przez mieszkańców przysiółka Hałanie na ręce Rady i Wójta wniosku o przyłączenie ich domostw do sołectwa Horyniec oraz zmianę nazwy ulicy. Obecnie przysiółek podlega pod sołectwo Radruż i taką też nazwę nosi ulica na Hałaniach. Mieszkańcy motywują wniosek m.in problemem z dojazdem pogotowia które na wezwanie często kieruje się do wsi Radruż zamiast na Hałanie. Rada ustosunkuje się do tego wniosku po przedstawieniu na kolejnej sesji przez Wójta procedury takiej zmiany oraz symulacji kosztów, które zostałyby poniesione przy takiej operacji.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 7 komentarzy

Grzegorz |

Od razu było widać nadmuchiwaną sensację :)

Sesyjny |

Sprawa formalnie się wyjaśniła, uchwały poszły, droga jest robiona, podwyżkę wójt dostał, a teraz przez swoje zatwardzialstwo musi się tłumaczyć i przepraszać. Dobrze że nagrała to lubaczowska telewizja.
Ale w jednym miał rację - takiej błazenady w Polsce ze świecą szukać. Szkoda że wtedy jeszcze nie wiedział że w zasadzie mówi o sobie.

Romek |

W moim odczuciu blazenada jest cała prawie rada z przewodniczącym na czele co nic nie robia a kasę biorą, a najwięcej przewodniczący co ma stałą kasę

Piotrek |

Romek nie nudź. To już było.
Poza tym radni mają radzić a nie napieprzać łopatą nie dziwi więc, że nie kojarzysz ich w swoim środowisku...

Sesyjny |

Romek, takimi prostackimi chwytami nie przykryjecie wójtowskiej kompromitacji i konieczności sprostowania własnego słowotoku.
Ciekawe skąd on wziął tego radcę bo widać wczuł się w rolę. Biedak chyba jeszcze nie wie w jaką kałabanię wdepnął zjawiając się w Horyńcu.

bolek |

http://www.zycie.pl/informacje.php?region=Lubacz%F3w&nr=3671
Ludzie, czy takie absurdy są nam potrzebne? To już nie jest śmieszne a niesmaczne!!!

Arbo |

Ja tylko wciąż nie mogę zrozumieć dlaczego mieszkańcy wybrali takiego wójta. To chyba była naprawdę pomroczność jasna, tylko że dziwnym trafem zbiorowa

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html