www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Zabytkowy Cmentarz w Horyńcu-Zdroju- ocalmy od zapomnienia

Projekt „Zabytkowy Cmentarz w Horyńcu-Zdroju- ocalmy od zapomnienia”. SPZH zrealizowało projekt „Zabytkowy Cmentarz w Horyńcu-Zdroju- ocalmy od zapomnienia”, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa” – edycja 2021. Celem była m.in. inwentaryzacja i waloryzacja kamiennych nagrobków wykonanych przez kamieniarzy z bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego reprezentowanego na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju. (c.d na kolejnej stronie)

Zadanie objęło m.in. inwentaryzację zabytkowych nagrobków, wykonanie internetowej, interaktywnej, mapy (planu) cmentarza z funkcjonalnością nawigacji GPS, instalację tablic informacyjnych, wydanie publikacji związanej z zagadnieniem oraz działania edukacyjne dla młodzieży. Ważnym elementem projektu jest zaangażowanie lokalnej społeczności w zakresie wolontariatu, w ramach którego były przeprowadzone prace porządkowe w obrębie zabytkowej części cmentarza, co jednocześnie stworzyło okazję do zapoznania się z wartością historyczną i artystyczną bruśnieńskich dzieł.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html