www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

„Zapraszamy na Roztocze!”

LGD Roztocze Tomaszowskie i LGD Serce Roztocza rozpoczynają realizację projektu współpracy pod nazwą „Zapraszamy na Roztocze!”. Celem projektu jest promocja regionu oraz integracja pomiędzy grupami działania i branżą turystyczną.

Partnerami projektu są Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie obejmująca swoją działalnością 6 gmin powiatu tomaszowskiego (Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka i gm. Tomaszów Lubelski) oraz Lokalna Grupa Działania Serce Roztocza działająca na terenie województwa podkarpackiego w powiecie lubaczowskim (Cieszanów, Horyniec-Zdrój i Narol). Podpisanie umowy z samorządem województwa lubelskiego na realizację projektu nastąpiło 30 grudnia 2010 roku.

W ramach projektu przewidziano:

  • przygotowanie i wydanie informatora turystycznego o Roztoczu na 2011 rok, prezentującego walory przyrodnicze i kulturowe regionu. Informator zwierać będzie również praktyczne i aktualne informacje o ofercie noclegowej, gastronomicznej i kulturalnej w bieżącym roku. Planowany nakład informatora to 30 tys sztuk.
  • instalację 18 zestawów tablic informacyjnych, zawierających opisy i mapy atrakcji turystycznych partnerskich grup działania. Zestawy znajdą się w każdej gminie objętej projektem w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów.
  • udział w Krakowskim Salonie Turystycznym, targach na których we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną i lokalnymi przedsiębiorcami zaprezentują region Roztocza mieszkańcom Małopolski.
  •  organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu.

Wartość projektu partnerskiego wynosi 177 tys zł. Zostanie on sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Źródło: http://www.lokalni.infor.pl/

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: komentarzy

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html