www.horyniec.net > Ciekawostki

    Czy wiesz, że...

    Rozwój Radruża nastąpił na przełomie XVI i XVII w. Wówczas był to lokalny ośrodek hutnictwa i obróbki żelaza. W tym czasie zapoczątkowano eksploatację kamienia dla celów budowlanych i produkcji wapna. W 1602 roku powstała huta (kuźnica), która funkcjonowała w oparciu o miejscowe rudy jeszcze w XVIII w., dostarczając niezbędnych narzędzi do kamieniołomów i wapienników. Rozwój rzemiosła kamieniarskiego w „Górach Radruskich” zawdzięczamy staroście lubaczowskiemu Adamowi Mikołajowi Sieniawskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu. W Radrużu majster Krzysztof wydobywał i obrabiał kamień budowlany na potrzebę „fabryki kościoła w Sieniawie” (prawdopodobnie chodzi o kościół w dawnym zespole klasztornym oo. Dominikanów).